L word po polsku online dating

W tym artykule nie omówiono dostosowywania skrótów klawiaturowych ani tworzenia skrótów klawiaturowych dla makr i Autotekstu.W przypadku korzystania z programu Microsoft Word Starter należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word są obsługiwane w programie Word Starter.

l word po polsku online dating-12l word po polsku online dating-9

W tym artykule przedstawiono wszystkie skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word.

W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.

Jeśli skrót klawiaturowy wymaga naciśnięcia jednego klawisza, a bezpośrednio po nim innego klawisza, nazwy klawiszy są oddzielone przecinkiem (,).

Wyświetlanie menu lub komunikatu dla dostępnej akcji, dla przycisku Opcje Autokorekty albo dla przycisku Opcje wklejania .

Program Word udostępnia kilka różnych widoków dokumentu. Na przykład w widoku Tryb czytania można wyświetlić dwie strony dokumentu obok siebie i przechodzić do następnej strony za pomocą strzałek.

Wstawianie znaku Unicode dla określonego szesnastkowego kodu znaku Unicode.

W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Word w systemie Windows.

Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w formacie dokumentu programu Word, użyj tego linku: Skróty klawiaturowe w programie Word 2016 dla systemu Windows.

Naciśnięcie klawisza Strzałka w prawo na końcu bieżącego wiersza powoduje przejście z powrotem na początek tego wiersza.

W zależności od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy.

Aby na przykład wstawić symbol euro, należy na klawiaturze numerycznej wpisać 0128, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Comments are closed.